Projekto tikslai ir uždaviniai

  • Muitinės įforminimo ir kontrolės posistemė. Ši sistema užtikrina pagrindinių prekių muitinės įforminimo ir kontrolės, prekių bei transporto priemonių judėjimo per Tadžikistano Respublikos teritoriją kontrolės procedūrų automatizavimą. Sistema taip pat skirta tarptautinio ir vidinio tranzito procedūroms bei laikinam prekių sandėliavimui (LSS) kontroliuoti. Sistema priima elektronines deklaracijas, teikiamas muitinės brokerių ir užsienio ekonominės veiklos dalyvių.
  • Įsipareigojimų, mokėjimų apskaitos ir kontrolės posistemė. Sistema valdo užsienio ekonominės veiklos dalyvių sąrašą. Posistemė kontroliuoja kiekvieno sąrašo dalyvio mokesčių ir muitų apmokėjimą.
  • Rizikos valdymo posistemė. Sistemos paskirtis –atskleisti rizikas ir parengti rekomendacijas, susijusias su šių rizikų sumažinimu muitinės įforminimo ir kontrolės, vykdomos po muitinės, metu.
  • Muitinės įsipareigojimų apskaičiavimo posistemė. Priima užklausas dėl muitų ir mokesčių apskaičiavimo. Naudoja muitų ir mokesčių apskaičiavimui reikalingą informaciją, gaunamą iš Normatyvinės ir pagalbinės informacijos posistemės.
  • Normatyvinės ir pagalbinės informacijos posistemė suteikia muitinės darbuotojams galimybę valdyti ir kontroliuoti visą normatyvinę ir pagalbinę informaciją, naudojamą UAIS.
  • Informacinis portalas. Prieinamas internetu visiems interesantams. Portale pateikiami duomenys, reikalingi užsienio ekonominės veiklos dalyviams muitinės procedūroms atlikti.
  • Muitinės statistikos posistemė, naudojama Muitinės tarnybai ir valstybinėms įstaigoms skirtai muitinės bei prekybos statistikai parengti. Ataskaitų kūrimas.
  • Portalas, skirtas elektroninių XML žinučių mainams tarp užsienio ekonominės veiklos dalyvių ir Muitinės tarnybos.
  • Bendrosios paslaugos, skirtos duomenų tarp posistemių ir komponentų perdavimui palengvinti.
  • Administravimo posistemė


Užsakovas

Industrija

Sprendimas

Projekto periodas

2013

Technologijos

JAVA SE 6, Java EE 5, JBoss AS 6, JBoss Seam, JavaServer Faces, Spring, Oracle 11g, jBPM, jQuery, SAP ERP, AJAX.